Autor: Artway

Mamy wpis do rejestru placówek

Otrzymaliśmy decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego wydającą pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku - wpis do rejestru nr PS-IV.9423.3.1.2017.KH. Dysponujemy jeszcze wolnymi…
Czytaj dalej