Mamy wpis do rejestru placówek

Otrzymaliśmy decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego wydającą pozwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku – wpis do rejestru nr PS-IV.9423.3.1.2017.KH. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami i serdecznie zapraszamy do rezerwacji. Chętnie odpowiemy na pytanie mailowo: artway@artway.pl lub pod nr tel.

722 045 007.

Dom Opieki