Prywatny Dom Opieki ARTWAY w Olsztynku

Mamy wpis do rejestru placówek nr 27 wydany przez wojewodę.

Od 22 grudnia 2020 przyjmujemy pensjonariuszy. Zapraszamy!

Nr telefonu w sprawie zapisów:

+48 722 045 007